Print

Gegevens die EHBO vereniging Lewedorp beheert.

 

Van de leden:

Naam

Adres

Woonplaats

Geboortedatum

E-mail

Telefoonnummer(s)

Diplomanummer + aantekeningen

Datum EHBO examen

Eventueel einddatum beëindigen lidmaatschap.

Uitgereikte onderscheidingen

 

 

Doel van deze gegevens:

De vereniging moet de leden kunnen bereiken om ze uit te nodigen voor de herhalingslessen, ze te vragen om te helpen bij evenementen, onderscheidingen aanvragen en oudleden eventueel uit te nodigen als er iets te vieren valt.

 

Deze gegevens zijn ingevoerd in de Digitale Ledenadministratie van de landelijke organisatie.

Alleen het bestuur heeft hier toegang toe via een gebruikersnaam en wachtwoord.

Een ledenlijst kan door het bestuur worden uitgeprint.

 

De notulen

Van iedere jaarlijkse ledenvergadering en bestuursvergadering worden een agenda en notulen opgemaakt.

Zowel de voorzitter als de secretaris bewaren deze op een stick.

De secretaris bewaart een papieren print daar de notulen moeten worden goedgekeurd en ondertekend.

 

De financiële administratie

De penningmeester bewaart de financiële stukken.

De jaarlijkse balans en het verslag van de kascontrolecommissie worden bewaard door de penningmeester.

De secretaris bewaart in het papierenarchief de getekende balans.

 

Papieren en sticks van bovengenoemde worden in een afsluitbare kast bewaard.