De EHBO vereniging van Lewedorp is een gezellige vereniging met een ledenaantal van tussen de 30 en 40 leden.

Onze cursus leidt op tot vakkundige EHBO'ers die weten wat te doen om slachtoffers zo goed mogelijk te helpen.

De herhalingslessen zorgen er voor dat de vaardigheden op peil blijven en vernieuwingen worden aangeleerd.

Jaarlijks houden we een thema-avond om nog meer te leren over bepaalde letsels of ziekten.

Tenslotte zijn familieleden, vrienden, kennissen en toevallige omstanders de eersten die bij een slachtoffer komen.

Voor meer informatie nodigen we u uit verder op deze website te kijken of om contact op te nemen met ons bestuur.

 

De vereniging heeft de nodige maatregelen tegen het corona virus genomen.

 

Wilt u lessen bijwonen?

Doe dan de coronagezondheidscheck en kom niet als er maar de geringste reden voor een eventuele besmetting is.

Zo kunnen we met zijn allen er aan meewerken het virus zo snel mogelijk uit te schakelen.